Trình tải xuống video Facebook

Phần mở rộng Trực tuyến Miễn phí Tốt nhất để Tải xuống Video Facebook.

Tải xuống Video trực tiếp từ Facebook với chất lượng HD với một cú nhấp chuột đơn giản.

FBDownloader.io cho Chrome (Fast Video Downloader) Cài đặt tiện ích mở rộng từ cửa hàng chrome trực tuyến

cách cài đặt

Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt FBDownloader miễn phí.

cách sử dụng

  • 1 : Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một video trên nguồn cấp tin tức Facebook và bạn muốn tải xuống Chọn chất lượng video (Bình thường hoặc HD).
  • 2 : Nhấp vào Tải xuống video để bắt đầu tải xuống.
  • Chúng tôi không cho phép tải xuống trực tiếp từ tiện ích mở rộng vì FBDownloader sẽ phân tích video và cung cấp cho bạn chất lượng video và âm thanh tốt nhất.

quyền riêng tư

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu duy nhất chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng là video url bạn gửi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng đọc của chúng tôi Chính sách bảo mật

FBDownloader.io cho Firefox Cài đặt phần mở rộng FBDownloader cho Firefox

cách cài đặt

Truy cập Trang bổ trợ Firefox để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt FBDownloader miễn phí.

cách sử dụng

  • 1 : Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một video trên nguồn cấp tin tức Facebook và bạn muốn tải xuống Chọn chất lượng video (Bình thường hoặc HD).
  • 2 : Nhấp vào Tải xuống video để bắt đầu tải xuống.
  • Chúng tôi không cho phép tải xuống trực tiếp từ tiện ích mở rộng vì FBDownloader sẽ phân tích video và cung cấp cho bạn chất lượng video và âm thanh tốt nhất.

quyền riêng tư

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu duy nhất chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng là video url bạn gửi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng đọc của chúng tôi Chính sách bảo mật

FBDownloader.io cho Opera Cài đặt phần mở rộng FBDownloader cho Opera

cách cài đặt

Truy cập _txt_extension17 để cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt FBDownloader miễn phí.

cách sử dụng

  • 1 : Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một video trên nguồn cấp tin tức Facebook và bạn muốn tải xuống Chọn chất lượng video (Bình thường hoặc HD).
  • 2 : Nhấp vào Tải xuống video để bắt đầu tải xuống.
  • Chúng tôi không cho phép tải xuống trực tiếp từ tiện ích mở rộng vì FBDownloader sẽ phân tích video và cung cấp cho bạn chất lượng video và âm thanh tốt nhất.

quyền riêng tư

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Dữ liệu duy nhất chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng tiện ích mở rộng là video url bạn gửi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng đọc của chúng tôi Chính sách bảo mật