Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook

Bước 1

Chuyển đến video bạn muốn tải xuống

Bước 2

Người ta có thể lấy nguồn trang bằng cách nhấp chuột phải vào trang video và chọn tùy chọn Xem nguồn trang.
Nhấn CTRL + U HOẶC Nhấp chuột phải > Xem nguồn trang

Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook

Bước 3

Bây giờ, Nguồn trang được sao chép trong hộp được cung cấp. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút Tải xuống được cung cấp.
Nhấn CTRL + A để chọn tất cả, Nhấn CTRL + C để sao chép tất cả (trang HTML)

Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook

Bước 4

Chuyển đến trang này Trình tải xuống video riêng tư trên Facebook
Dán nguồn đã sao chép, sau đó nhấp vào Tải xuống

Cách tải xuống video riêng tư trên Facebook