Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng https://fbdownloader.io/ bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này:

  1. https://fbdownloader.io/ có thể thay đổi Điều khoản theo thời gian. Khi những thay đổi này được thực hiện, https://fbdownloader.io/ sẽ đăng Điều khoản sửa đổi tại đây. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản áp dụng thay đổi, việc sử dụng của bạn cấu thành sự chấp nhận Điều khoản đã cập nhật.

  2. Dịch vụ này không được liên kết với Facebook.

  3. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không tải xuống các tài liệu có bản quyền.

  4. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không tạo bản sao hoặc phân phối tài liệu đã tải xuống bằng dịch vụ này theo bất kỳ cách nào. Dịch vụ này chỉ dành cho mục đích cá nhân.

  5. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của bất kỳ tài liệu nào và muốn chặn tải xuống bất kỳ video nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email mà bạn có thể tìm thấy trên trang chủ. Chúng tôi sẽ chặn tải xuống các video đó.

  6. Mọi việc sử dụng dịch vụ đều do người dùng tự chịu rủi ro và https://fbdownloader.io/ không chịu trách nhiệm về các tệp được tải xuống.

  7. Không thể sử dụng dịch vụ này để phát triển trang web của bên thứ ba. Các trang web bị phát hiện sử dụng dịch vụ này từ xa sẽ bị cấm khỏi dịch vụ của chúng tôi.

  8. Tất cả nội dung trên FBDownloader đều có bản quyền và thuộc về https://fbdownloader.io/.